Използвали ли сте в миналото фирма за отпушване на канали? Макар че това е нещо, което се е налагало на почти всеки човек, има голяма вероятност никога до сега да не ви се е налагало да прибегнете до такава услуга. Ето защо мнозина не са съвсем на ясно какво точно предлагат тези фирми и остават доста изненадани когато открият широкия спектър от услуги.

Какво предлагат?

Много често хората си мислят, че ВиК услуги предлагат единствено подмяна на канализационни тръби и отпушване на канали, но всъщност това е доста далеч от реалността. В действителност те обикновено предлагат един много по-широк спектър от услуги. Към тях влизат дейности като източване на септични ями на места, където няма канализация, почистване с вода под налягане на големи площи като паркинги и заводски помещения, изграждане на водопроводни системи и много други подобни. Разбира се, не всяка фирма предлага пълния спектър от услуги. Има много компании, които са по-малки, имат по-малоброен персонал и разполагат с по-малко техника, така че техните услуги са по-тясно специализирани в определена област.

Как?

Тук разбира е става дума за това как работят този тип ВиК фирми. Стилът на фирмата до голяма степен е индивидуален, като всяка ВиК компания си има свой почерк в работата. Това до голяма степен зависи и от технологията, с която съответната компания разполага. Не всяка фирма може да си позволи да закупи всички скъпо струващи уреди, които позволяват високо технологична диагностика на водопроводни и канализационни тръби. Това до голяма степен зависи и от мащаба на съответния бизнес.

Защо?

Тук става дума за това защо да използваме тези услуги. Ами много просто. Ако считате, че водопроводната ви или канализационна система се нуждае от сериозен ремонт и иновация, тогава е добре ако не да ремонтирате, то поне да диагностицирате тяхното състояние. Друг повод, при който често хората се възползват от тази услуга е ако сами не са успели да овладеят конкретен проблем у дома.Така например ако не можете да се справите с теч или с отпушване на тръба, тогава това търсенето на съдействие е нещо разумно, което да направите. И не на последно място са авариите, които възникват внезапно и се случва така, че не може да се овладее ситуацията без професионална намеса.