Изграждане на септична яма е сложен процес, който се осъществява благодарение на професионалисти в тази област. Ние разполагаме с екип от добре обучени лица, които ще доведат изграждането до самия край, без наличието на усложнения и нежелани последици. Качеството заляга в епицентъра на нашата политика и ние не извършваме компромиси с него.

Септичната яма е съоръжение, служещо за пречистването на отпадни води в съществено малки количества. Или казано по друг начин, септичните ями са едни от най-древните съоръжения, използвани масово за третиране на отпадъчните или фекални води от обектите.

Какво представляват септичните ями?

Септичните ями са съоръжения, които се срещат в два основни варианта: сглобяеми или монолитни. Вторите се състоят от няколко на брой, най-често от 1 до 3, утаително-изгнивателни камери. Всичките те са свързани помежду си последователно.

Утаително-изгнивателните камери са предназначени за процесите на утаяване и на анаеробно разграждане. Те са едни от първите камери в цялата система. Там се извършва самото разграждане на натрупалите се през времето утайки. Септичните ями, в повечето случаи, служат като контейнер за отпадъчните води, в който те престояват само няколко часа. Прието е те да престояват между 6 и 72 часа. Процедурата по анаеробно разграждане не протича съвсем пълно.

Специфики при изграждане на септична яма?

В България и в много други държави, септичните ями се приемат като свръх неподходящи съоръжения. В някой страни тяхното изграждане бива забранено със силата на закона.

Една от основните специфики при изграждане на септична яма се съдържа в използването на специализирани препарати. Най-често те биват био ензимни. Тяхното използване не се препоръчва, тъй като съществуват редица причини за това.

При използването на този вид препарати, се увеличава значително обема на съответната септична яма. Това води след себе си до съкращаване броя на изпомпванията на ямата. В следствие от това, се оказва че резултатът е крайно неблагоприятен. Появата и натрупването на шлам на дъното на септичната яма усложнява значително процеса, тъй като неговото отстраняване е възможно единствено с помощта на специализирани машини.

За да избегнете целия този коктейл от негативни последици и усложняване на процедурата по изграждане на септична яма, то нашият съвет е да се възползвате от нашите ВиК услуги. Ние разполагаме с модерната техника, необходима за отстраняване на проблемите, и опитен персонал, който познава добре цената на качеството, достигащо до вас. Доверете ни се без капка съмнение!

Това е малко съоръжение, което служи за пречистване на отпадните води. Подходящо е за малки фамилни къщи, като е важно да се знае, че самата пречистена вода не е на 100% чиста.

Септичната яма може да бъде направена по два начина, в зависимост от ниждите, желанието и възможностите на желаещите да имат подобна конструкция. В единия случай използвате модел, който е напълно сглобяем, а в другия - монолитен модел, който се прави от няколко отделни камери, които се свързват помежду си.

Малко хора в България имат нужда и/или желание за изграждане на подобна конструкция и тя не е особено разпространена. Причината е в нуждата от определено разположение, спецификата при използване на препарати и приспособления, както и във факта, че по-добре да използвате ВиК услуги, отколкото да правите подобна инвестиция.

Цената за изграждане на септична яма засиви от:

  • Проекта и точността му;
  • Местоположението;
  • Вида на желаната септична яма;
  • Срокът за изработка.
Много хора споделят информация, че в интернет намират вариант с гуми, но това изобщо не е правилно и практично решение. По-добрият вариант е да използвате бетон, с който да я оформите.