Хоризонталният и вертикалният щранг изпълняват различна роля. Те не могат да функционират по отделно, тоест не са взаимозаменяеми. Не може да се каже, че една от двете разновидности е по-важна от другата, защото по отделно те не могат да изпълняват крайното предназначение, за което са създадени.

Хоризонталният щранг

Хоризонталният щранг се състои от три тръби. Първата от тях е предназнаена за да прекарва топла вода, втората има за цел да прекарва студена вода, а третата има за цел да осигурява циркулация. Трите тръби функционират заедно.

Те най-често са разположени в подземните части (в мазите) на жилищните и административните сгради. Както може би очаквате от тяхното наименование, хоризонталните ВиК щрангове имат хоризонтално разположение. Най-често ще ги видите когато слезете в мазата на жилищната кооперации и погледнете към тавана.

В това разбира се пълна гаранция няма, но най-често са разположени именно там. Основното предназначение на хоризонталните щрангове е да осигурят достъп на водата от абонатната станция до жилищната кооперация, с което тяхното предназначение е изпълнено до край и те са изиграли ролята си.

Вертикален щранг

Вертикалният щранг се включва в уравнението там, където ролята на хоризонталния приключва. Той има за задача да откара водата от хоризонталния щранг до крайните потребители по домакинства. Състои се от три отделни тръби, които съответно имат за задача да пренасят топлата вода, студената вода и да осигуряват циркулация.

Вертикалният щранг обикновено е отговорност на съответното домакинство, за разлика от хоризонталния, при който в случай на повреда отговорност трябва да поемат всички собственици на жилищната сграда. При вертикалния щранг е различно.

Там хората най-често подменят тръбите сами в случай на нужда. Обикновено е добре да имате поне известни познания за вертикалните щрангове, защото тяхното непознаване може да се отрази директно върху разходите ви за топла вода.

Обикновено с времето по тръбите, по които тя преминава, се получават отлагания на варовик и други подобни, което в резултат причинява стесняване на самата тръба, а от там се увеличава и времето, от което се нуждае топлата вода за да достигне до вас. В това време през тръбата преминава голямо количество студена вода докато чакате да потече топлата такава, но накрая преминалата студена вода се начислява към сметката за топла.